Om meg :

Navn : Arvid Dalseth Iversen 

Adresse : Øvreveien 48  1450 Nesoddtangen

Jeg har i 30 år drevet med massasje som hobby. I 2008 bestemte jeg meg for å videreutvikle kunnskapen og erfaringen jeg hadde opparbeidet meg.  Jeg har gjennom teori og praksis tillegnet meg mye kunnskap om forskjellige typer  massasje, diverse teknikker, bruk av massasje i forskjellige deler av verden - og ikke minst hva massasje kan gjøre for og med oss i hverdagen.  Jeg bestemte  meg så for å la all min erfaring være  mitt faglige fundament  å bygge min egen teknikk og arbeidsmåte videre på. Jeg opplevde  etter hvert, at de "vedtatte sannheter" som jeg leste, ikke alltid var tilfredstillende  nok for meg - men at de heller  ga meg inspirasjon til å utvikle min egen teknikk. Gjennom å jobbe med bevisstgjøring av min egen intuisjon ble viktigheten av å implementere denne i massasjen tydeligere og tydeligere. Ved å lytte og “lese” kroppen til mottaker av massasje, med et så åpent sinn som mulig, ble massasjen mer komplett og ga både meg og mottaker en helhetlig, sterk opplevelse og behandling . Intuisjonen ble min veiviser og guide – og kunnkapen jeg hadde ble et naturlig arbeidsredskap. For meg er det ikke viktig hvilket navn eller betegnelse massasjen har.  Det viktigste for meg er at den er med på å skape balanse i kroppen, og fjerne eller redusere smerter og blokkeringer.  Jeg valgte ut fra dette  å kalle min massasje "Intuitiv massasje"  og ingen behandling hos meg er lik.  Vi er mennesker - vi lever - og vi er i stadig endring.